Akademie & Kultuur

Akademie & Kultuur

GRAAD 8 - 9

Groep

Vak

1. Afrikaans Huistaal
2. English First Additional Language
3. Wiskunde
4. Natuurwetenskappe
5. Sosiale Wetenskappe
6. Kuns en Kultuur
7. Lewensoriëntering
8. Landbou
9. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

GRAAD 10-12

Kies een vak per groep.

Groep

Vak

1. Afrikaans Huistaal
2. English First Additional language
3. Lewensoriëntering
   
4.

Wiskunde

Wiskundige geletterdheid

   
5.

Rekeningkunde

Lewenswetenskappe

Landboubestuurspraktyke
Op ʼn plaas werk ʼn boer op ʼn jaarlikse basis met ʼn boerderybestuursprogram.  Daar is bv ʼn paarseisoen, lamseisoen, gesondheidbeheer, bemarking, waardetoevoeging, ens.  Die vak bestudeer plantproduksievertakkings en diereproduksievertakkings soos hulle deur ʼn seisoen bestuur word.  Dit is ʼn meer praktiese vak wat leerders nader na die landboupraktyk neem.

   
6.

Fisiese Wetenskappe

Geografie

Besigheidstudies

   
7.

Landbouwetenskappe
Wetenskaplike benadering tot die landbou in sy geheel.  Kernwoorde soos ontleed en analiseer.  Gebruik studievelde soos grondkunde, plantestudies, dierestudies, optimale hulpbronbenutting, ekonomie binne die landbou, landbougenetika en basiese wetenskaplike beginsels.

Landboutegnologie
Op ʼn plaas werk ʼn boer op ʼn jaarlikse basis met ʼn boerderybestuursprogram.  Daar is bv ʼn paarseisoen, lamseisoen, gesondheidbeheer, bemarking, waardetoevoeging, ens.  Die vak bestudeer plantproduksievertakkings en diereproduksievertakkings soos hulle deur ʼn seisoen bestuur word.  Dit is ʼn meer praktiese vak wat leerders nader na die landboupraktyk neem.